ทำความรู้จัก CQ ความฉลาดด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะสำคัญที่เด็กยุคใหม่จำเป็นต้องมี!

หลายคนคงคุ้นเคยกับการพัฒนาความฉลาดทางเชาว์ปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) แต่รู้หรือไม่ว่าในปัจจุบันการมุ่งพัฒนาแต่ IQ และ EQ เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ของเราสามารถอยู่รอดและประสบความสำเร็จได้ เพราะโลกของเราในวันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก มีปัจจัยและอุปสรรคใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นทักษะที่จะช่วยให้ลูกอยู่รอดได้ดีที่สุดแม้ในอนาคตที่ไม่แน่นอนก็คือ ‘ความคิดสร้างสรรค์’ เพราะคนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะสามารถสร้างสิ่งใหม่และพบวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เคยมีใครนึกถึงมาก่อนได้เสมอ

CQ (Creativity Quotient) คือ ความฉลาดทางด้านความคิดสร้างสรรค์ เด็ก ๆ ที่มีทักษะนี้จะสามารถใช้ความรู้สึก เสียง กลิ่น รส และจินตนาการประกอบกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อผลิตเป็นความคิดหรือไอเดียใหม่ ๆ โดยการพัฒนาความฉลาดทางด้านความคิดสร้างสรรค์ หรือ CQ จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางความคิด (Flexible) ส่งผลให้เด็ก ๆ สามารถปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงรวมถึงสถานการณ์แปลกใหม่ที่ไม่คาดคิดได้ดีขึ้นอีกด้วย

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่สนใจอยากพัฒนาความฉลาดทางด้านความคิดสร้างสรรค์ หรือ CQ ให้ลูก สามารถเริ่มได้ง่าย ๆ ด้วยการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ตามความถนัดของลูก หากลูกมีความสนใจในด้านดนตรีหรือศิลปะก็ลองผลักดันให้เขาได้ศึกษา เรียนรู้ และลงมือทำ สิ่งสำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ต้องเปิดโอกาสให้ลูกได้ลงมือทำอะไรด้วยตัวเองจริง ๆ เพื่อให้เขาได้ฝึกฝนและเรียนรู้จากความผิดพลาด วิธีนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางความคิดให้ลูกได้มากขึ้น

อุปสรรคสำคัญของการฝึกฝนความฉลาดทางความคิดสร้างสรรค์ก็คือ ‘กรอบความคิด’ (Mindset) หากลูกมีกรอบความคิดแบบจำกัด (Fixed Mindset) เขาจะหวาดกลัวความผิดพลาดจนไม่กล้าคิดและไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่ ๆ กลายเป็นกำแพงใหญ่ที่ขัดขวางศักยภาพทำให้ไม่สามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่ หากคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่รู้สึกว่าลูก ๆ ชอบทำอะไรเดิม ๆ ไม่กล้าลองทำกิจกรรมใหม่และไม่มีความมั่นใจเมื่อต้องเปลี่ยนสังคมหรือสิ่งแวดล้อม นั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้รู้ว่าเขาได้ติดอยู่ในกรอบความคิดที่จำกัดเขาจากการพัฒนาตัวเองเสียแล้ว

เพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลดล็อคลูกให้เป็นอิสระจากกรอบความคิดแบบจำกัด YourNextU YOUNG ขอแนะนำ ‘Growth Mindset’ หลักสูตรทดลองเรียนฟรีที่มาพร้อมเทคนิคและกิจกรรมสนุกสนานที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก ๆ กล้าคิด กล้าลงมือทำ กล้าที่จะผิดพลาด และสามารถพัฒนาตัวเองให้เติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างมีความสุข

อ้างอิง

https://bit.ly/2UsiHiC