คลาสยุคใหม่

อยู่ไหนก็เรียนได้ แบบ Live Virtual Experience

CLASS SERIES

คลาสเรียนสด ทําน้องๆ เกาะจอแน่นหนึบ สอนโดยโค้ชมากประสบการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ที่จะมาเจาะลึกกับหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะทําให้น้อง ๆ เติบโตไปเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีและประสบความสําเร็จในชีวิตได้ง่ายและพร้อมปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์

(หลักสูตรละ 8 Episodes เรียน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง)

สมัครเลย!

คลาสยุคใหม่

อยู่ไหนก็เรียนได้ แบบ Live Virtual Experience

CLASS SERIES

คลาสเรียนสด ทําน้อง ๆ เกาะจอแน่นหนึบ สอนโดยโค้ชมากประสบการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ที่จะมาเจาะลึกกับหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะทําให้น้อง ๆ เติบโตไปเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีและประสบความสําเร็จในชีวิต ได้ง่ายและพร้อมปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์

(หลักสูตรละ 8 Episodes เรียน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง)

สมัครเลย!

Growth Mindset the Series

สร้างภูมิคุ้มกันให้น้อง ๆ กล้าคิด กล้าลงมือทํา กล้าที่จะผิดพลาด เรียนรู้ที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและประสบความสําเร็จ

EP.0

Preview และเตรียมความพร้อม

EP.1

เปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset

EP.2

เติบโตด้วยเทคนิค Stay, Start, Stop

EP.3

ชวนคุย ชวนโค้ช เรื่อง Growth Mindset

EP.4

ตั้งเป้าหมายให้อยู่ใน Strech Zone

EP.5

เทคนิคพิชิตความกลัว ตอนที่ 1

EP.6

เทคนิคพิชิตความกลัว ตอนที่ 2

EP.7

ปรับตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

Build Character for Future the Series

ออกสํารวจถึงความซับซ้อนของตัวเองและคนรอบข้าง (Character) และเรียนรู้การสร้างตัวตน เพื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จ

EP.0

Preview และเตรียมความพร้อม

EP.1

มาทําความรู้จัก “ตัวฉัน” กันเถอะ

EP.2

ทํายังไงถ้าไม่รู้จักตัวเองดีพอ

EP.3

ทํายังไงให้รู้เขารู้เรา-เข้าถึง

EP.4

ชวนคุย ชวนโค้ช เรื่อง นิสัยแบบไหนโตไปสดใสและสําเร็จ

EP.5

สุดยอดนักปรับตัวยึดหยุ่นท่าไหนเมื่อเจอคนต่างอย่างสุดขั้ว

EP.6

หัวร้อน ปรี๊ดแตก ทะเลาะแหลกเชิญทางนี้

EP.7

ทําตัวยังไงให้เป็นคน Nice อยู่กับใครก็แฮปปี้

Outward Mindset the Series

ปรับกรอบความคิดของตัวเอง พร้อมปรับพฤติกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และลดความขัดแย้งกับคนรอบข้าง

EP.0

Preview และเตรียมความพร้อม

EP.1

มาทำความรู้จักกล่องกันเถอะ

EP.2

รู้ความต้องการนำพาสู่ความสุข

EP.3

พฤติกรรมสร้างสุข

EP.4

ชวนคุย ชวนโค้ชเรื่อง Outward Mindset

EP.5

ความสุขมา ถ้าเท่ากัน

EP.6

กล่องที่ซ้อนกันไม่รู้จบ

EP.7

เทคนิคกระโดดออกจากกล่อง

Me and the New Normal the Series

เรียนรู้วิธีการคัดกรองข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้น พร้อมเสริมทักษะการอยู่ในสังคมได้อย่าง “ฉลาด”และ “เฉลียว”

EP.0

Preview และเตรียมความพร้อม

EP.1

กรองข้อมูลอย่างไรให้ได้สาระ

EP.2

เปิดโลกข้อมูลอย่างไรให้เก่งกาจ

EP.3

โลกใบใหญ่มีอะไรโยงใยกัน

EP.4

โลกใบใหญ่มีเรื่องอะไรสําคัญ

EP.5

พลเมืองโลกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

EP.6

พลเมืองโลกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม

EP.7

สร้างความเปลี่ยนแปลงเริ่มได้จากตรงไหน?

OUR PARTNERS