การศึกษา : ปริญญาตรี คณะจิตวิทยา สาขาอุตสาหกรรมและองค์การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ :ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI) / ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประยุกต์ใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนากร เรืองเดช

พี่กอล์ฟ

การศึกษา :

  • ปริญญาตรี คณะจิตวิทยา สาขาอุตสาหกรรมและองค์การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ1)

ประสบการณ์ :

  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (SROI)
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประยุกต์ใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุดมุ่งหมาย :

ธนากรเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถสร้างศักยภาพของตนเองผ่านการเรียนรู้

ในฐานะวิทยากรและที่ปรึกษารุ่นใหม่ไฟแรง ธนากรได้ให้คำปรึกษาและสนับสนุนองค์กรต่างๆในการดำเนินโครงการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อช่วยยกระดับผลลัพธ์ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) และองค์กรชั้นนำอื่นๆ

นอกจากความสนใจในการศึกษาเรื่องมนุษย์ และจิตวิทยาการเรียนรู้ ธนากรเป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ การจัดการความเปลี่ยนแปลง และการลงทุน เขามีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้นกว่าเมื่อวานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

สอนวิชา