การศึกษา : ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ปริญญาโทด้านจิตวิทยาองค์การและอุตสาหกรรมจากจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์: มีใบรับรองด้านการโค้ช, Neuro-linguistic Programming (NLP) และการปรึกษาด้านภาพลักษณ์จาก Association on Image Consultants International / ได้ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทยหลายแห่งในการพัฒนาบุคคลากร

ภิญญาพัชญ์
เสรีวิริยะกุล

พี่ภิญ

การศึกษา :

  • ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทด้านจิตวิทยาองค์การและอุตสาหกรรมจากจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์:

  • มีใบรับรองด้านการโค้ช, Neuro-linguistic Programming (NLP) และการปรึกษาด้านภาพลักษณ์จาก Association on Image Consultants International
  • ได้ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทยหลายแห่งในการพัฒนาบุคคลากร

จุดมุ่งหมาย :

พี่ภิญชอบสร้างแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ และช่วยให้พวกเขาเติบโตและประสบความสำเร็จเธอเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะสรรสร้างสิ่งดีให้กับชุมชนและสังคมของพวกเขาได้เป้าหมายของเธอคือการสร้างความเป็นผู้นำให้น้อง ๆ เพื่อพวกเขาจะเติบโตเป็นอิทธิพลแง่บวกในโลกเธอเชื่อว่าการเติบโตในบุคคลเกิดจากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเธอรู้สึกปลาบปลื้มเมื่อได้เห็นคนที่เธอสอนพัฒนา มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น และกลายเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้น

สอนวิชา :