อยากให้ลูกมีทักษะวิชาชีวิต (Soft Skills) จะส่งเรียนแบบไหนได้บ้าง?

รู้หมือไร่… การเรียนรู้ทักษะชีวิต ไม่สามารถเรียนด้วยการบอกหรือพร่ำสอน (teacher-based learning) เพราะทักษะชีวิตคือการมอบประสบการณ์ให้เด็ก แล้วให้เด็กได้คิดทบทวน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ทุกวันนี้ ด้วยศาสตร์การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ทำให้วิชาชีวิตสามารถเรียนได้ 2 รูปแบบแล้ว คือ เรียนในห้องกับเรียนออนไลน์ แล้วทั้งสองแตกต่างกันยังไง ควรจะเลือกเรียนแบบไหนดี มาดูกันเล้ยย~
1. เรียนในห้อง : เป็นการเรียนผ่านการทำกิจกรรมแบบเวิร์คช็อป โดยมีโค้ชเป็นผู้กำกับ และสะท้อนการเรียนรู้
2. เรียนผ่านออนไลน์ : แต่ต้องเป็นแบบสด และมีโค้ชคอยพูดคุยโต้ตอบอย่างทันท่วงที หรือที่เราเรียกกันว่า Virtual นั่นเอง

แน่นอนว่า YourNextU YOUNG ได้เตรียมการเรียนรู้เอาไว้ให้เด็ก ๆ แล้วทั้ง 2 แบบแล้ว