Happy Mother’s Day! เนื่องใน ‘วันแม่’ วันพิเศษอีกวันที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้ใช้เวลากระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ของขวัญที่แม่ทุกคนอยากได้มากที่สุดก็คือ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุขของลูกๆ

YourNextU YOUNG จึงขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนทุกครอบครัวมาสร้าง ‘ความสุข’ และ ‘ความทรงจำ’ ที่ดีระหว่างแม่และลูก ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุขร่วมกันในทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองให้เติบโตอย่างยืดหยุ่นผ่านการทำกิจกรรมใหม่ๆ หรือการเรียนรู้พร้อมทำความเข้าใจสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันทั้งอายุและความคิด เพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

เรียนรู้สนุก มีความสุขทั้งครอบครัว ที่ YourNextU YOUNG!