เรามาทำความรู้จัก Fixed Mindset และ Growth Mindset กัน!

🔒 ความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) 🔒

มักมีความเชื่อว่า… ความสามารถของเรา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เก่งแค่ไหน ทำอะไรได้แบบไหน ก็จะอยู่แค่นั้น จึงมักจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองได้ยาก

🌱 ความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) 🌱

มักมีความเชื่อว่า… ความสามารถของเรา พัฒนาได้เสมอ เพียงเราพยายามมากขึ้น ด้วยวิธีการใหม่ๆ เรียนรู้ที่จะลุกทุกครั้งที่ล้ม

ซึ่งการมีความเชื่อแบบ Growth Mindset จะส่งผลต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาตัวเอง ซึ่งรวมไปถึงสร้างภูมิคุ้มกัน กล้าคิด กล้าลงมือทำ กล้าที่จะผิดพลาด เรียนรู้ที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จ