คอร์สเรียนระยะยาวที่จะทำให้น้อง ๆ ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัว ผ่านการลงมือทำกิจกรรม

Course Learning Products

GLOBAL CITIZEN

คอร์สเรียนที่จะมาช่วยดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวน้อง ๆ ผ่านการลงมือทำกิจกรรม และสร้างน้อง ๆ ให้เป็น “Global Citizen” ที่มีความเข้าใจในตนเอง เข้าใจคนรอบข้างเข้าใจสภาพแวดล้อมและปรับตัวได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและจะพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร น้อง ๆ จะสามารถเป็นพลเมืองของโลกที่พร้อมปรับตัวเข้ากับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชาญฉลาดและมีความสุข

OUR PARTNERS