คอร์สจัดเต็ม

เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก

หลักสูตร GLOBAL CITIZEN

หลักสูตรที่จะดึงศักยภาพของน้อง ๆ ให้เติบโตอย่างชาญฉลาด เข้าใจทั้งตนเอง ผู้อื่น และโลกรอบข้าง ผ่านการทํากิจกรรมสนุนสนาน แบบมีสาระ (Play-Based Learning) นําทีมโดยพี่ ๆ โค้ช ที่ผ่านการรับรองโดยสถาบันชั้นนําระดับโลก

(หลักสูตรละ 8 Modules เรียน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

สมัครเลย!

คอร์สจัดเต็ม

เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก

หลักสูตร GLOBAL CITIZEN

หลักสูตรที่จะดึงศักยภาพของน้อง ๆ ให้เติบโตอย่างชาญฉลาด เข้าใจทั้งตนเอง ผู้อื่น และโลกรอบข้าง ผ่านการทํากิจกรรมสนุนสนาน แบบมีสาระ (Play-Based Learning) นําทีมโดยพี่ ๆ โค้ช ที่ผ่านการรับรองโดยสถาบันชั้นนําระดับโลก

(หลักสูตรละ 8 Modules เรียน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง)

COMING SOON

คอร์ส Explorer

ชวนน้อง ๆ สํารวจตนเองและออกสํารวจทําความเข้าใจผู้คนรอบข้างและโลกรอบตัว

1 Module

กิจกรรม Connect เปิดหลักสูตร

2 Modules

Discover Your Character

ค้นพบสไตล์การทำงานของตัวเองและฝึกสื่อสารกับคนได้หลายสไตล์

3 Modules

Choose Well

เปลี่ยนเลนส์มองโลก เพิ่มความเข้าใจคนรอบข้าง ลดความขัดแย้ง

2 Modules

Sustainable Future

ฝึกฝนการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม

คอร์ส Achiever

ชวนน้อง ๆ เปิดกรอบความคิดสู่การเติบโต และพร้อมเผชิญกับอุปสรรคด้วยความสดใสและสร้างสรรค์

1 Module

กิจกรรม Connect เปิดหลักสูตร

2 Modules

Growth Mindset

สร้างแนวคิดเพื่อการเติบโต ที่ไม่สิ้นสุด

3 Modules

Coding Galaxy

สร้างทักษะการคิดเชิงตรรกะ ผ่านเกม

2 Modules

Design Thinking

ฝึกแนวคิดนักออกแบบที่คำนึงถึงความยั่งยืน (Sustainability)

คอร์ส Navigator

ชวนน้อง ๆ สร้างโรดแมพสู่ความเป็นผู้นํา พร้อมเดินหน้าในสภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

1 Module

กิจกรรม Connect เปิดหลักสูตร

4 Modules

Lead Now

สร้างทักษะและคุณสมบัติของผู้นำผ่านกิจกรรมและการโค้ช

2 Modules

On Thin Ice

ฝึกการทำงานเป็นทีมผ่านสถานการณ์จำลองของทีมนักสำรวจที่หลงทางในขั้นโลกใต้

1 Module

Journey Z Land

ฝึกการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผ่าน “การเดินทางสู่ดินแดนแห่งใหม่ (Journey to Newland)

OUR PARTNERS