YourNextU YOUNG เป็นคอร์สที่ต่างจากการเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทั่วไป นั่นเพราะว่าเราไม่มุ่งเน้นเนื้อหาวิชาการ แต่เน้นที่การสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชน

เราจะดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของน้อง ๆ และช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ และการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในทุก ๆ สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ทักษะการแก้ปัญหา การวางแผนอนาคต การค้นพบตัวตน และการคิดอย่างสร้างสรรค์

   YourNextU Young เป็นคอร์สที่ต่างจากการเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทั่วไป นั่นเพราะว่าเราไม่มุ่งเน้นเนื้อหาวิชาการ แต่เน้นที่การสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชน

เราจะดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของน้อง ๆ และช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ และการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในทุก ๆ สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ทักษะการแก้ปัญหา การวางแผนอนาคต การค้นพบตัวตน และการคิดอย่างสร้างสรรค์

Global
Citizen

เป้าหมายของ YourNextU YOUNG คือ การช่วยให้น้อง ๆ วัยรุ่นเติบโตไปเป็น “พลเมืองโลก” (Global Citizen) ที่มีประสิทธิภาพ นั่นก็คือผู้ที่

 • เข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง
 • มองเห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างตัวเองกับโลกรอบข้าง
 • ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์รอบตัว ทั้งยังมีมุมมองโลกที่กว้างขวางและความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับคนได้หลากหลาย
 • สามารถสรรค์สร้างสิ่งที่ดีให้กับตัวเอง คนรอบข้าง และสังคมได้

ทำไมต้องมี 6C ?

จากงานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก พื้นฐานของการเกิดวิวัฒนาการที่ดีของเด็ก (positive youth development) ประกอบไปด้วย 6 คุณสมบัติที่สำคัญ คุณสมบัติเหล่านี้จะส่งผลให้น้อง ๆ เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในทุกแง่มุมของชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเรียน, สุขภาพกาย, สุขภาพจิต, และการงานอาชีพในอนาคต การมีคุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้น้อง ๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่มีประสิทธิภาพได้

ทำไมต้องมี 6C ?

จากงานวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก พื้นฐานของการเกิดวิวัฒนาการที่ดีของเด็ก (positive youth development) ประกอบไปด้วย 6 คุณสมบัติที่สำคัญ คุณสมบัติเหล่านี้จะส่งผลให้น้อง ๆ เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในทุกแง่มุมของชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเรียน, สุขภาพกาย, สุขภาพจิต, และการงานอาชีพในอนาคต การมีคุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้น้อง ๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่มีประสิทธิภาพได้

คอร์สของเรา

กลุ่ม S

ป. 4–6 / อายุ 9–11 ปี

กลุ่ม M

ม. 1–3 / อายุ 12–14 ปี

กลุ่ม L

ม.4-6 / อายุ 15-17 ปี

น้อง ๆ อายุตั้งแต่ 9 – 17 ปี อยู่ในช่วงวัยที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิต สภาวะทางจิตใจ สังคม และกายภาพของพวกเขาตอบสนองและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ถึงแม้น้อง ๆ ส่วนใหญ่จะพอใจกับการได้เล่นเกมและกิจกรรมต่าง ๆ ในห้อง แต่คอร์สเหล่านี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อท้าทายและกระตุ้นความสามารถทางความคิดของน้อง ๆ อีกด้วย ดังนั้น ในช่วงวัย 9 – 17 ปีนี้จึงเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่สำคัญ เพราะน้อง ๆ เริ่มพัฒนาความสามารถในการทำความเข้าใจหลักการที่เป็นนามธรรมและซับซ้อนได้

คอร์สของเรา

กลุ่ม S
ป.5-6 / อายุ 10-11 ปี
กลุ่ม M
ม.1-3 / อายุ 12-14 ปี
กลุ่ม L
ม.4-6 / อายุ 15-17 ปี

น้อง ๆ อายุตั้งแต่ 10 – 17 ปี อยู่ในช่วงวัยที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิต สภาวะทางจิตใจ สังคม และกายภาพของพวกเขาตอบสนองและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ถึงแม้น้อง ๆ ส่วนใหญ่จะพอใจกับการได้เล่นเกมและกิจกรรมต่าง ๆ ในห้อง แต่คอร์สเหล่านี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อท้าทายและกระตุ้นความสามารถทางความคิดของน้อง ๆ อีกด้วย ดังนั้น ในช่วงวัย 10 – 17 ปีนี้จึงเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่สำคัญ เพราะน้อง ๆ เริ่มพัฒนาความสามารถในการทำความเข้าใจหลักการที่เป็นนามธรรมและซับซ้อนได้

หลักการในการเรียนรู้ของเรา

คอร์สของเราออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและสถาบันที่มีประสบการณ์ยาวนานในการอบรมและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาการ

กิจกรรมในคอร์สออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่งผลให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้มีคุณภาพ

แต่ละคอร์สสอนโดยโค้ชที่ได้รับการคัดสรรและอบรมมาอย่างดีเพื่อให้คำแนะนำน้อง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ผู้สอน

สิรยา
คงสมพงษ์
(พี่เก๋)
 • มีประสบการณ์ในการอบรมผู้นำในองค์กรชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย
 • ได้รับรางวัล “Most Talented Coaching Leader 2019”
นพรัตน์
ภักดี
(พี่ก้อง)
 • เป็นผู้อบรมด้านความเป็นผู้นำและทักษะทางสังคม
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยตลาด, การพัฒนาและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ออกแบบและเป็นผู้อบรมในเวิร์คช็อปด้านความเป็นผู้นำ
 • ออกแบบแผนการพัฒนาพนักงานให้กับหลากหลายแบรนด์ดัง
 • มีใบรับรองด้านการโค้ช, Neuro-linguistic Programming (NLP) และการปรึกษาด้านภาพลักษณ์จาก Association on Image Consultants International
 • ได้ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทยหลายแห่งในการพัฒนาบุคคลากร
 • ออกแบบและจัดอบรมด้านความเป็นผู้นำ, การโค้ช, การทรัพยากรมนุษย์, Mindset, การจัดการความเปลี่ยนแปลง, การคิดเชิงสร้างสรรค์ และอื่น ๆ
โค้ชทั้งหมด

อาจารย์ผู้สอน

สิรยา คงสมพงษ์
(พี่เก๋)
นพรัตน์ ภักดี
(พี่ก้อง)
MORE COACHES

OUR PARTNERS

OUR PARTNERS